Dzieci

Rok szkolny 2023-2024

boy in black hoodie sitting on chair

Rok szkolny 2023/2024 w Polsce: Kalendarz, Dni Wolne i Egzaminy

Nowy rok szkolny 2023/2024 w Polsce rozpocznie się w poniedziałek, 4 września. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września i kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli 1 września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. W 2023 roku pierwszy września przypada na piątek, dlatego rok szkolny 2023/2024 wystartuje 4 września.

Dni Wolne od Szkoły 2023/2024

W ciągu roku szkolnego przewidziane są dni wolne od zajęć lekcyjnych z różnych okazji. Przerwa świąteczna związana z Bożym Narodzeniem potrwa od 23 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Dodatkowo, 1 listopada (Wszystkich Świętych) będzie dniem wolnym, a 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) oraz 6 stycznia (Święto Trzech Króli) to dni wolne od szkoły.

Wiosenna przerwa świąteczna, związana z Wielkanocą, będzie miała miejsce między 28 marca a 2 kwietnia 2024 roku. Kolejne dni wolne to 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji) oraz 30 maja (Boże Ciało).

Dyrektorzy szkół mają także prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych, zazwyczaj związanych z egzaminami wewnętrznymi i rekolekcjami. Terminem do podjęcia takiej decyzji jest 30 września.

Ferie Zimowe 2023/2024

Ferie zimowe w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się w różnych terminach, zależnie od województwa. W czterech okresach:

  • od 15 do 28 stycznia 2024: dzieci z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego,
  • od 22 stycznia do 4 lutego 2024: dzieci z województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego,
  • od 29 stycznia do 11 lutego 2024: dzieci z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego,
  • od 12 do 25 lutego 2024: dzieci z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Egzaminy 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 przewidziane są różne egzaminy dla uczniów. Egzamin ósmoklasisty, który składa się z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, odbędzie się w dniach 14-16 maja. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu w maju, będą mieli możliwość pisania go w drugim terminie, tj. 10-12 czerwca.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja, zaś egzaminy ustne odbędą się w dwóch okresach: 11-16 maja i 20-25 maja. Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca.

Rok szkolny 2023/2024 przynosi wiele ważnych dat i wydarzeń dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Z odpowiednią organizacją i przygotowaniem, uczniowie będą mogli skorzystać z edukacyjnych możliwości i osiągnąć sukces w swojej nauce.

You may also like

Read More